O skupine Heilig

Priemyselné spoločnosti potrebujú inovatívne, efektívne prispôsobené systémy na zabezpečenie kontinuity výrobných procesov. Stroje a zariadenia sú nevyhnutné pre spracovanie surovín a následné vytvorenie hodnotnejších výrobkov.
Heilig Group je skupina spoločností ponúkajúca kreatívne a vysoko kvalitné riešenia a služby pre rôzne priemyselné odvetvia po celom svete.
Ponúkame naše dlhoročné skúsenosti z oblasti inžinierstva, výroby, montáže, projektového riadenia a údržby strojov, zariadení a inštalácií. Špecializujeme sa na riešenia na mieru v oblastiach strojárstva, procesných technológií, technológie recyklácie, výmeny tepla, a elektrotechniky.

incinerator-bottom-ash-sorting-600x310

Na základe našich skúseností vieme, že to najvhodnejšie riešenie je vždy riešenie prispôsobené na mieru. To si vyžaduje flexibilné a kreatívne zužitkovanie poznatkov s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu technológie ponúkanej našim zákazníkom.

Priemyselné odvetvia

OBA-9-e1547044056911-340x220

Prekládka sypkých materiálov

Systémy na prepravu, skladovanie, premiestňovanie a nakladanie materiálov.

Waste-to-Energy

Separácia nerecyklovateľných materiálov, ktoré môžu byť použité ako palivo pre elektrárne na odpadovú energiu. Okrem toho tiež získavanie hodnotných materiálov zo spodného popola.

Viridor, a recycling, renewable energy and waste management company in the United Kingdom, owned by Pennon Group. Heilig Group responsible for build, delivery and maintenance industrial equipment. Plant is located in Glasgow, Schotland.

Nakladanie s odpadmi a recyklácia

Spracovanie, triedenie, separácia, čistenie, redukcia alebo zhodnocovanie materiálov.

Sorting-plant-for-bottles-340x220

Recyklácia plastov

Triedenie plastov zo zmiešaného odpadu a následné čistenie a separácia rôznych druhov plastov. Konečným produktom sú čisté plastové vločky alebo granulát, ktoré môžu byť použité ako základný materiál pre priemysel spracovania plastov a odevný priemysel.

DSC_0735_6_7_tonemapped-e1547044030137-340x220

Spodný popol / troska

Spracovanie spodného popoľa zo spaľovania odpadov alebo trosky z procesu výroby ocele. Hlavným cieľom je zhodnocovanie kovov, neželezných kovov a cenných minerálov.

20180308_110030-e1547044023140-340x220

Biomasa

Spracovanie, triedenie a separácia odpadového drevného materiálu a výroba peliet ako trvalo udržateľných palív pre elektrárne.

tubular heat exchanger - toluene evaporator

Výroba bioplynu

Výmenníky tepla na sušenie, filtráciu a ohrev bioplynov pre kogeneračné zariadenia a priemyselné kotly.

Geurts DJI_0192 edit

Zhodnocovanie odpadového tepla zo spalín

Výmenník tepla, ktorý obnovuje teplo zo spalín (emisie) na zníženie spotreby energie, nákladov a emisií. Teplo môže byť znovu použité a prenesené na užitočné aplikácie.

Spracovatelia práškov a pást

Priemyselné miešadlá na výrobu potravín, chemikálií, farieb, farmaceutických výrobkov, plastov, minerálov a kovov.

Heilig Group EECV Ertsoverslag Europort CV, aanleg nieuwe transportbanden

Výroba ocele

Výrobcovia ocele používajú dopravníkové systémy a stroje na spracovanie rudy a uhlia. Dodávame rôzne stroje, elektrické inštalácie a systémy na spätné získavanie tepla zo spalín.

shutterstock_669529729

Stavebníctvo

Skupina Heilig dodáva elektrické inštalácie pre inžinierske siete a infraštruktúru v stavebníctve. Projekty zahŕňajú automatizáciu, riadenie strojov, procesné inštalácie, osvetlenie, požiarnu detekciu, solárne panely a nízkonapäťové inštalácie.

Heilig Group Heerhugowaard en Bezner Heerhugowaard

Poľnohospodársky sektor

V sektore poľnohospodárstva ponúkame elektrické riešenia, ako sú systémy regulácie klímy, riadenie procesov, požiarna signalizácia, osvetlenie, solárne panely, nízkonapäťové systémy vo firemných budovách, riadenie strojov, elektrické skrine a vizualizácia procesov.

Oswald Maschinenbau

Drevospracujúci priemysel

Drevársky priemysel používa stroje na zaobľovanie a profilovanie, odkôrňovanie a pílenie, spracovanie, ostrenie, triedenie, dopravu a rezanie dreva.

DSCN9743

Ťažba surovín

Skupina Heilig ponúka rôzne riešenia pre prepravu, prekládku a spracovanie surovín v baniach a lomoch. Stroje na redukciu, drvenie, preosievanie, triedenie, umývanie, dopravu, nakladanie a vykladanie materiálu.

DSC02149

Bagrovacie spoločnosti

Naše stroje sa používajú na bagrovanie vodných ciest, rekultiváciu pôdy, čistenie povrchu. Tiež na spracovanie sypkých materiálov, ako je piesok, štrk, mušle, žula a iné druhy kameňov.

241498927-e1547039605300-340x220

Výrobné spoločnosti

Dodávame množstvo technických riešení pre výrobné spoločnosti kde sa suroviny premieňajú na cenné výrobky. Dodávame stroje, špecializované zariadenia, výmenníky tepla, elektroinštalácie a procesné inštalácie na kľúč.