Referencie

Recyklácia a spracovanie odpadu

Systémy pre spracovanie, prepravu, triedenie, separáciu, čistenie a opätovné zhodnocovanie materiálov z rôznych druhov odpadu. Riešenia určené pre recyklačné podniky, spaľovne odpadu s energetickým zhodnotením a zariadenia na triedenie odpadov.

Zobraziť

Manipulácia a preprava sypkých materiálov

Riešenia pre dopravu, transport, preosievanie, miešanie, znižovanie objemu, pranie, sušenie a spracovanie surovín a suchého sypkého materiálu. Pri výrobných procesoch, kde sa materiál prevádza na cenné výrobky alebo kde prebieha prekládka.

Zobraziť
Referencie
Referencie

Priemyselné miešadlá

Návrh, výroba, montáž a servis miešacích systémov a iných typov priemyselných miešadiel s objemom do 75 000 litrov. Mixéry určené pre zmiešavanie, homogenizáciu, chladenie, ohrev, farbenie tekutých, práškových ale aj tuhých látok. Tiež sú vhodné pre vstrekovanie kvapalín alebo skladovanie materiálov.

Zobraziť

Výmenníky tepla

Priemyselné výmenníky tepla pre efektívne využitie energie a tepla. Kompletné riešenia, od návrhu na mieru, cez výrobu, až po dodávku zariadenia.

Zobraziť
Referencie
Referencie

Elektroinštalácie

Elektroinštalácie pre priemysel, poľnohospodárstvo a stavebníctvo. Návrh, projekčná činnosť, montáž, implementácia a údržba elektroinšalácií akéhokoľvek druhu: budov s nízkonapäťovými inštaláciami, riadiacich systémov pre stroje, vizualizáciu procesov, osvetľovacích systémov, klimatických systémov v poľnohospodárskom priemysle, požiarnych detekčných systémov alebo solárnych panelov.

Zobraziť

Drevospracujúce stroje

Návrh a výroba strojov pre drevospracujúci priemysel so špecializáciou na procesy ako je zaokrúhľovanie, odkôrňovanie, triedenie, transport a pílenie dreva.

Zobraziť
Referencie
Referencie

Strojárska výroba

Naše výrobné závody v Európe ponúkajú možnosti výroby strojov, zariadení a kompletných systémov vrámci požadovaných certifikátov manažérstva kvality, certifikovanej kvality zvárania a značiek CE na konštrukciách, strojoch a tlakových zariadeniach.
Naše výrobné haly sú plne vybavené pre realizáciu špecifickej zákazníckej výroby, montáž a povrchovú úpravu aj pre výrobky väčších rozmerov.
Spracovanie rôznych typov uhlíkovej ocele a nehrdzavejúcej ocele, ako aj montáž hydraulických, elektrotechnických a pneumatických systémov. Strojový park ponúka možnosti spracovania plechu, rezanie a montáž, zváranie, sústruhy, frézovacie stroje a lakovacie kabíny.

Zobraziť