Referencie

Recyklácia a spracovanie odpadu

Systémy pre spracovanie, prepravu, triedenie, separáciu, čistenie a opätovné zhodnocovanie materiálov z rôznych druhov odpadu. Riešenia určené pre recyklačné podniky, spaľovne odpadu s energetickým zhodnotením a zariadenia na triedenie odpadov.

Manipulácia a preprava sypkých materiálov

Riešenia pre dopravu, transport, preosievanie, miešanie, znižovanie objemu, pranie, sušenie a spracovanie surovín a suchého sypkého materiálu. Pri výrobných procesoch, kde sa materiál prevádza na cenné výrobky alebo kde prebieha prekládka.

Priemyselné miešadlá

Návrh, výroba, montáž a servis miešacích systémov a iných typov priemyselných miešadiel s objemom do 75 000 litrov. Mixéry určené pre zmiešavanie, homogenizáciu, chladenie, ohrev, farbenie tekutých, práškových ale aj tuhých látok. Tiež sú vhodné pre vstrekovanie kvapalín alebo skladovanie materiálov.

Výmenníky tepla

Priemyselné výmenníky tepla pre efektívne využitie energie a tepla. Kompletné riešenia, od návrhu na mieru, cez výrobu, až po dodávku zariadenia.

Elektroinštalácie

Elektroinštalácie pre priemysel, poľnohospodárstvo a stavebníctvo. Návrh, projekčná činnosť, montáž, implementácia a údržba elektroinšalácií akéhokoľvek druhu: budov s nízkonapäťovými inštaláciami, riadiacich systémov pre stroje, vizualizáciu procesov, osvetľovacích systémov, klimatických systémov v poľnohospodárskom priemysle, požiarnych detekčných systémov alebo solárnych panelov.

Drevospracujúce stroje

Návrh a výroba strojov pre drevospracujúci priemysel so špecializáciou na procesy ako je zaokrúhľovanie, odkôrňovanie, triedenie, transport a pílenie dreva.

Strojárska výroba

Naše výrobné závody v Európe ponúkajú možnosti výroby strojov, zariadení a kompletných systémov vrámci požadovaných certifikátov manažérstva kvality, certifikovanej kvality zvárania a značiek CE na konštrukciách, strojoch a tlakových zariadeniach.
Naše výrobné haly sú plne vybavené pre realizáciu špecifickej zákazníckej výroby, montáž a povrchovú úpravu aj pre výrobky väčších rozmerov.
Spracovanie rôznych typov uhlíkovej ocele a nehrdzavejúcej ocele, ako aj montáž hydraulických, elektrotechnických a pneumatických systémov. Strojový park ponúka možnosti spracovania plechu, rezanie a montáž, zváranie, sústruhy, frézovacie stroje a lakovacie kabíny.

error: Content is protected !!

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.