História skupiny Heilig

Firmu Heilig založil Nico Maria Heilig v roku 1978. Odvtedy sa spoločnosť rozrástla z malej firmy s jednou zváračkou na medzinárodne uznávanú skupinu spoločností, ktorá ponúka návrh a výrobu rôznych typov strojov a zariadení.
Poslaním našej organizácie je ponúknuť našim zákazníkom celý rad riešení v oblasti inžinierstva, vývoja, výroby a inštalácie.

Jednotlivé spoločnosti skupiny Heilig ponúkajú kompletnú koncepciu riešení v oblasti recyklácie, odpadového hospodárstva, manipulácie sypkých materiálov, spracovania dreva, výmeny tepla, priemyselných miešadiel a elektrických inštalácií. Navyše vďaka svojmu pôsobeniu v rôznych európskych krajinách tvorí skupina Heilig Group silný a popredný konglomerát, ktorý slúži zákazníkom po celom svete.

Recco

Recco

Príbeh firmy Recco začal v roku 2003, kedy ju založil Jan Andreas Groothoff, holandský banský inžinier so 17-ročnými skúsenosťami z jednej z najväčších spoločností na spracovanie trosky na svete. Založil svoju vlastnú konzultačnú spoločnosť Recco BV, ktorá sa špecializuje na spätné získavanie železných a neželezných kovov z rôznych odpadových tokov so špeciálnym zameraním na spracovanie trosiek zo spaľovne. Tieto služby sa následne rozšírili až po vávrh a výrobu zariadení na spracovanie a zhodnocovanie železných a neželezných kovov. V roku 2014 spoločnosť Recco rozšírila svoju pôsobnosť tým, že v Holandsku založila závod na oddelenie zmesi neželezných kovov od spodného popola. Heilig Group získala spoločnosť Recco Non Ferro Metals B.V. v roku 2015. V roku 2017 spoločnosť Recco založila vo Francúzsku podnikateľskú divíziu Recco Operations SAS.

Geurts

Geurts

Spoločnosť Geurts International B.V. bola založená v roku 1963 a od tohto roku získala rozsiahle znalosti a skúsenosti v oblasti výmeny tepla a riešení pre prenos tepla. V roku 2015 sa holandská spoločnosť Geurts International stala súčasťou skupiny Heilig Group. Na miestnu podporu nemeckého trhu a nemecky hovoriaceho regiónu má Geurts pobočku v oblasti Hannoveru v Nemecku.

Beemster

Beemster

Spoločnosť Beemster bola založená v roku 1923 a v nasledujúcich rokoch špecializovala svoje aktivity na návrh, projektový manažment a dodávku elektroinštalácií pre priemysel, poľnohospodárstvo a stavebníctvo. V roku 2015 bola spoločnosť prevzatá skupinou Heilig.

Bezner-Oswald

Bezner-Oswald

Spoločnosť Bezner-Oswald vznikla v roku 2010 zlúčením činností spojených s výrobou drevospracujúcich strojov firiem Bezner Anlagen und Maschinenbau a firmy Oswald Maschinenbau. Bezner už pôsobil na trhu drevospracujúcich strojov na konci 19. storočia. Rakúska spoločnosť Oswald Machinenbau začala s výrobou v polovici 80. rokov. Pod spoločným vedením skupiny Heilig tak spojili svoje nadobudnuté skúsenosti v obore a vznikla firma Bezner-Oswald.

Heilig Mixing Technology

Heilig Mixing Technology

Po zániku holandskej spoločnosti Visno v roku 2011 prevzala spoločnosť Heilig Group obchodnú jednotku zaoberajúcu sa výrobou priemyselných miešadiel. Táto sa v rámci spoločnosti N.M. Heilig B.V. stala špeciálnou divíziou pre návrh a výrobu kužeľových mixérov a generálnych opráv priemyselných miešadiel pre vlastné výrobky, ale aj pre iné obchodné značky.

NMH

NMH

V roku 2010 skupina Heilig založila nový výrobný závod s názvom NMH. Novovybudovaný závod s výrobnou kapacitou 5000 m² sa nachádza v Seredi na Slovensku, a je vzdialený len jednu hodinu autom od Bratislavy. NMH je nezávislá spoločnosť poskytujúca návrh a výrobu priemyselných strojov a konštrukcií v úlohe výrobcu originálneho zariadenia (OEM) pre iné obchodné značky.

B+B Anlagenbau

B+B Anlagenbau

Nemecká spoločnosť B + B Anlagenbau sa pripojila k Heilig Group v roku 2009. Firma je odborníkom na recykláciu plastov a pôsobí ako dodávateľ kompletných systémov na umývanie a čistenie recyklovaného plastového materiálu.

Bezner

Bezner

V roku 1899 začala spoločnosť Bezner Anlagen und Maschinenbau svoju podnikateľskú činnosť ako výrobca špecializovaných strojov na spracovanie dreva. Zhruba pred troma desaťročiami sa Bezner začal viac orientovať na výrobou recyklačných strojov a dopravných systémov a pri tejto špecializácií aj zostal a naďalej ju rozvíjal. V roku 2007 sa stal členom Heilig Group. Na podporu významného francúzskeho trhu má Bezner miestnu pobočku v Aix-en-Provence, ktorá sa nachádza na juhu Francúzska.

Antha-Pol

Antha-Pol

V roku 2000 sa poľská spoločnosť Antha-Pol stala súčasťou skupiny Heilig Group. Spoločnosť bola bývalým výrobným závodom pre holandskú spoločnosť zaoberajúcu sa výrobou poľnohospodárskych strojov. Po prevzatí, sa spoločnosť Antha-Pol začala orientovať na návrh a výrobu strojov pre spoločnosť NM Heilig BV. V súčasnosti sa spoločnosť špecializuje na návrh a výrobu strojov a zariadení pre procesný a recyklačný priemysel, najmä pre Poľský, Český a Slovinský trh.

Heilig Fabrication

Heilig Fabrication

Heilig Fabrication je kovovýroba v holandskom regióne Noord-Holland. Od roku 2008 je súčasťou skupiny Heilig. Ako podporná spoločnosť v oblasti spracovania kovov dodáva našim sesterským firmám produkty na mieru a polotovary z rôznych zliatin ocele. Okrem toho poskytuje svoje služby aj nezávisle, pre koncových zákazníkov.

Recco Equipment

Recco Equipment

Na žiadosť zákazníkov začala spoločnosť Heilig Exploitatie (v súčasnosti Recco Equipment) v roku 1997 ponúkať rôzne finančné a investičné služby pre procesné technológie na recykláciu a manipuláciu so sypkými materiálmi, ktoré Heilig Group navrhuje a vyrába. Heilig Exploitatie ponúka prevádzkové riadenie, ako aj údržbu systémov.

N.M. Heilig

N.M. Heilig

Firmu N.M. Heilig založil v roku 1978 Nicolaas Maria Heilig za účelom dodávky strojov a údržbu systémov manipulácie s voľne sypaným materiálom. Tieto služby boli počiatkom bezkonkurenčného úspechu a v priebehu rokov viedli k špecializácií návrhu a výroby strojov a zariadení pre procesný a tiež recyklačný priemysel.