Heilig Group

Heilig Group je skupina spoločností ponúkajúcich technické riešenia pre pre priemyselný a výrobný sektor. Ponúkame svoje know-how a skúsenosti v oblasti návrhu a vývoja, výroby, montáže, opráv a servisu rôznych typov strojov a zariadení.

Jednotlivé spoločnosti skupiny Heilig Group ponúkajú kompletné riešenia návrhu a výroby strojov pre množstvo priemyselných odvetví, ako napríklad:

– Recyklačný priemysel
– Hospodárenie s odpadmi
– Zariadenia manipulácie so sypkými materiálmi
– Drevospracujúci priemysel
– Výmenníky tepla
– Miešadlá pre priemyselné aplikácie
– Elektroinštalácie

Zameriavame sa najmä na výrobu strojov, zariadení a kompletných systémov pre nasledovné sféry:

– Recyklácia odpadu
– Opätovné získavanie cenných materiálov z odpadu
– Triedenie, čistenie a separáciu
– Miešanie a homogenizácia sypkých materiálov
– Čistenie a sušenie plastov v procese recyklácie
– Predhrev a ochladzovanie výmenníkmi tepla
– Preprava, skladovanie a prekládka materiálov
– Využívanie odpadového tepla
– Získavanie energie z odpadu
– Bioenergia (biomasa, bioplyn, fermentácia, kombinovaná výroba elektrickej a tepelnej energie a fotovoltaické systémy)
– Drevospracujúce stroje pre piliarske závody
– Elektroinštalácie pre priemyselný, poľnohospodársky a stavebný sektor

Naše spoločnosti

www.bezner.com

Riešenia pre recykláciu odpadu

Firma Bezner poskytuje riešenia pre spracovanie, triedenie a separovanie rôznych druhov odpadov; od spracovania návrhu, cez výrobu, montáž až po servis zariadení.

www.nonferrousrecycling.com

Spracovanie a recyklácia kovov

Náš recyklačný závod v Holandsku špecializovaný na spätné získavanie neželezných kovov z popola zo spaľovania odpadov a trosky. Vďaka najmodernejším technológiám je schopný odseparovať hliník a ťažké kovy, čo zaručuje vysoký stupeň čistoty finálneho produktu.

Heilig-Mixing-Technology_Logo_Vertical_RGB_400x300_2

Priemyslené miešadlá

Návrh, výroba, montáž a servis kónických miešacích systémov a iných typov priemyselných miešadiel. Okrem produkčnej činnosti táto divízia tiež poskytuje služby pre všetky typy mixérov pre priemyselné aplikácie, zahŕňajúc servis, opravy a úpravy (aj pre iné značky.)

Geurts-Heat-Exchangers_Logo_Vertical_RGB_400x300_3

Výmenníky tepla

Návrh a výroba výmenníkov tepla, ktoré sú určené pre ohrev, chladenie, rekuperáciu tepla, odparovanie a kondenzáciu, vyzžiteľné v množstve priemyselných odvetví.

www.heiligbv.com

Od návrhu po inštaláciu strojov a zariadení

Návrh, výroba, montáž, kontrola a servis strojov a zariadení určených na recykláciu odpadov a manipuláciu sypkých materiálov. Od samostatných komponentov až po komplexné riešenia na kľúč.

wwww.anthapol.com

Recyklačné stroje a zariadenia pre manipuláciu so sypkými materiálmi

Návrh a výroba strojov určených na prepravu voľne sypaného materiálu; a na spracovanie a recykláciu odpadov so zameraním na poľský, český a slovenský trh.

www.bub-anlagenbau.de

Riešenia pre recykláciu plastov

B+B Anlagenbau sa špecializuje na návrh, výrobu, montáž a servis strojov a kompletných liniek na separáciu, triedenie a čistenie plastového odpadu. Výsledným produktom sú PET vločky, ktoré sú základným materiálom v plastovom priemysle.

www.bezner-oswald.com

Drevospracujúce stroje

Bezner-Oswald poskytuje riešenia pre drevospracujúci priemysel, od jednotlivých strojov po kompletné automatické linky. Frézovacie, profilovacie stroje, stroje na odkôrňovanie, rezacie a oddeľovacie píly, a taktiež špeciálne riešenia ako napríklad stroje na dierovanie guľatiny.

Beemster_Logo_Vertical_RGB_400x300_2

Elektroinštalácie

Špecialista pre moderné riešenia elektroinštalácie. Návrh a realizácia technologických riešení určených pre priemysel, poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

www.nonferrousrecycling.com

Spracovanie spodného popola

Návrh, výroba a montáž zariadení na spracovanie spodného popola a trosky z pecí a zhodnocovanie železných a neželezných kovov..

www.nmh-sro.com

Návrh a výroba jednoúčelových zariadení

Produkčný závod skupiny Heilig Group pre výrobu priemyselných strojov, zariadení a oceľových konštrukcií. Pôsobí tiež ako OEM (Original Equipment Manufacturer) pre iné obchodné značky.

Heilig_Fabrication_Logo_Vertical_CMYK shadow

Kovovýroba

Ako podporná spoločnosť v oblasti spracovania kovov dodáva našim sesterským firmám produkty na mieru a polotovary z rôznych zliatin ocele.

Fast_Feet_Grinded_Logo_Vertical_RGB_400x300_2

SPOLOČNOSŤ , KTORÁ RECYKLUJE OBUV

Pomocou našej osvedčenej technológie dokážeme recyklovať všetku obuv na 100 % . Zrecyklovaný materiál sa dostáva naspäť na trh v rôznych formách, napr. ako guma, pena, páperie, textílie či koža.

Heilig_Beton_Logo_Vertical_RGB_400x300

CIRKULÁRNE VÝROBKY Z BETÓNU

Dodávame vysokokvalitné výrobky z betónu. S použitím cirkulárneho systému spracovávame popol uvoľnený z recyklácie neželezných kovov tak,  aby bol neutrálny z hľadiska emisií CO2.