Úvod

Heilig Group

Heilig Group je skupina spoločností ponúkajúcich technické riešenia pre pre priemyselný a výrobný sektor. Ponúkame svoje know-how a skúsenosti v oblasti návrhu a vývoja, výroby, montáže, opráv a servisu rôznych typov strojov a zariadení.

Jednotlivé spoločnosti skupiny Heilig Group ponúkajú kompletné riešenia návrhu a výroby strojov pre množstvo priemyselných odvetví, ako napríklad:

– Recyklačný priemysel
– Hospodárenie s odpadmi
– Zariadenia manipulácie so sypkými materiálmi
– Drevospracujúci priemysel
– Výmenníky tepla
– Miešadlá pre priemyselné aplikácie
– Elektroinštalácie

Zameriavame sa najmä na výrobu strojov, zariadení a kompletných systémov pre nasledovné sféry:

– Recyklácia odpadu
– Opätovné získavanie cenných materiálov z odpadu
– Triedenie, čistenie a separáciu
– Miešanie a homogenizácia sypkých materiálov
– Čistenie a sušenie plastov v procese recyklácie
– Predhrev a ochladzovanie výmenníkmi tepla
– Preprava, skladovanie a prekládka materiálov
– Využívanie odpadového tepla
– Získavanie energie z odpadu
– Bioenergia (biomasa, bioplyn, fermentácia, kombinovaná výroba elektrickej a tepelnej energie a fotovoltaické systémy)
– Drevospracujúce stroje pre piliarske závody
– Elektroinštalácie pre priemyselný, poľnohospodársky a stavebný sektor

Naše spoločnosti

www.bezner.com

Riešenia pre recykláciu odpadu

Firma Bezner poskytuje riešenia pre spracovanie, triedenie a separovanie rôznych druhov odpadov; od spracovania návrhu, cez výrobu, montáž až po servis zariadení.

www.nonferrousrecycling.com

Spracovanie a recyklácia kovov

Náš recyklačný závod v Holandsku špecializovaný na spätné získavanie neželezných kovov z popola zo spaľovania odpadov a trosky. Vďaka najmodernejším technológiám je schopný odseparovať hliník a ťažké kovy, čo zaručuje vysoký stupeň čistoty finálneho produktu.

www.heiligmixers.com

Priemyslené miešadlá

Návrh, výroba, montáž a servis kónických miešacích systémov a iných typov priemyselných miešadiel. Okrem produkčnej činnosti táto divízia tiež poskytuje služby pre všetky typy mixérov pre priemyselné aplikácie, zahŕňajúc servis, opravy a úpravy (aj pre iné značky.)

www.geurtsheatexchangers.com

Výmenníky tepla

Návrh a výroba výmenníkov tepla, ktoré sú určené pre ohrev, chladenie, rekuperáciu tepla, odparovanie a kondenzáciu, vyzžiteľné v množstve priemyselných odvetví.

www.heiligbv.com

Od návrhu po inštaláciu strojov a zariadení

Návrh, výroba, montáž, kontrola a servis strojov a zariadení určených na recykláciu odpadov a manipuláciu sypkých materiálov. Od samostatných komponentov až po komplexné riešenia na kľúč.

wwww.anthapol.com

Recyklačné stroje a zariadenia pre manipuláciu so sypkými materiálmi

Návrh a výroba strojov určených na prepravu voľne sypaného materiálu; a na spracovanie a recykláciu odpadov so zameraním na poľský, český a slovenský trh.

www.bub-anlagenbau.de

Riešenia pre recykláciu plastov

B+B Anlagenbau sa špecializuje na návrh, výrobu, montáž a servis strojov a kompletných liniek na separáciu, triedenie a čistenie plastového odpadu. Výsledným produktom sú PET vločky, ktoré sú základným materiálom v plastovom priemysle.

www.bezner-oswald.com

Drevospracujúce stroje

Bezner-Oswald poskytuje riešenia pre drevospracujúci priemysel, od jednotlivých strojov po kompletné automatické linky. Frézovacie, profilovacie stroje, stroje na odkôrňovanie, rezacie a oddeľovacie píly, a taktiež špeciálne riešenia ako napríklad stroje na dierovanie guľatiny.

www.beemster.nl

Elektroinštalácie

Špecialista pre moderné riešenia elektroinštalácie. Návrh a realizácia technologických riešení určených pre priemysel, poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

www.nonferrousrecycling.com

Spracovanie spodného popola

Návrh, výroba a montáž zariadení na spracovanie spodného popola a trosky z pecí a zhodnocovanie železných a neželezných kovov..

www.nmh-sro.com

Návrh a výroba jednoúčelových zariadení

Produkčný závod skupiny Heilig Group pre výrobu priemyselných strojov, zariadení a oceľových konštrukcií. Pôsobí tiež ako OEM (Original Equipment Manufacturer) pre iné obchodné značky.

Heilig_Fabrication_Logo_Vertical_CMYK shadow

Kovovýroba

Ako podporná spoločnosť v oblasti spracovania kovov dodáva našim sesterským firmám produkty na mieru a polotovary z rôznych zliatin ocele.

Voľné pracovné pozície

Pozície podľa pracovnej oblasti

error: Content is protected !!

Our website uses cookies and thereby collects information about your visit to improve our website (by analyzing), show you Social Media content and relevant advertisements. Please see our page for furher details or agree by clicking the 'Accept' button.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.