Over Heilig Group

Industriële bedrijven vragen om innovatieve, doeltreffende technische maatwerk systemen die de continuïteit van productieprocessen waarborgen en vanuit een projectmatige aanpak gerealiseerd kunnen worden. Machines, installaties en apparaten zijn benodigd voor verwerkingsprocessen waar grondstoffen ingaan en waardevollere producten uitkomen.
Heilig Group is een bedrijvengroep die vanuit haar organisatie internationaal creatieve oplossingen en een hoogwaardige dienstverlening levert voor verschillende industriële markten.
Wij bieden onze kennis en mogelijkheden op het gebied van engineering, fabricage, montage, project management en onderhoud van machines, apparaten en installaties.
De kennis blinkt uit op het gebied van maatwerk oplossingen in werktuigbouwkunde, proces technologie, recyclingtechniek, warmtetechniek en elektrotechniek.

incinerator bottom ash sorting

Onze ervaring heeft geleerd dat een passende oplossing doorgaans een maatwerk oplossing betreft. Dit vraagt om een flexibele en creatieve inzet van kennis met oog voor de doeltreffendheid van geboden technologie bij de klant.

Het succes van uw industriële proces hangt voornamelijk af van de aansluiting die een technisch ontwerp heeft op:

– Klant specifieke werkmethoden
– Werkomgeving
– Betrouwbaarheid
– Terugverdientijd
– Duurzaamheid

Markten en industrieën

OP- EN OVERSLAG VAN DROGE BULKGOEDEREN

Op- en overslag van droge bulkgoederen

Systemen voor het transporteren, opslaan, verladen en beladen van vervoersmiddelen.

processing solutions

Waste-to-Energy

Scheiden van afvalstromen waarbij verder onbruikbare materialen nog wel nuttig zijn door te dienen als brandstof voor afval-energiecentrales. Daarnaast het herwinnen van waardevolle materialen uit bodemassen.

Afvalverwerking en recycling

Het verwerken, sorteren, scheiden, classificeren, wassen, verkleinen of terugwinnen van waardevolle materialen.

PLASTIC RECYCLING

Plastic Recycling

Het scheiden van plastic uit gemengde afvalstromen en het wassen en scheiden van verschillende soorten plastics. Het eindresultaat zijn plastic vlokken of korrels, die als grondstof voor de plastic-verwerkende en kleding-producerende industrieën.

BODEMAS / SLAKKEN

Bodemas / Slakken

Het verwerken van bodemassen voortgekomen uit verbranding van afval of slakken voortkomend uit het staalproductieproces. Hoofddoel is het herwinnen van metalen, non-Ferro metalen en waardevolle mineralen.

BIOMASSA

Biomassa

Het verwerken, sorteren en scheiden van afvalhout en creëren van pellets als duurzame brandstof voor afval-energiecentrales.

BIOGAS-PRODUCTIE

Biogas-productie

Warmtewisselaars voor het drogen, filteren en opwarmen van biogassen voor Warmtekrachtkoppelingen (WKK) en industriële boilers.

WARMTETERUGWINNING UIT ROOKGASSEN

Warmteterugwinning uit rookgassen

Rookgas warmtewisselaar die rookgassen (uitlaatgassen) afvangt voor het verminderen van energiegebruik, het besparen van kosten en reduceren van emissie. De warmte kan voor hergebruik overgebracht worden naar een nuttige toepassing.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Verwerkers van poeders & pasta’s

Industriële mengers voor de productie van voedingsmiddelen, chemicaliën, verfstoffen, farmaceutische producten, kunststoffen, mineralen en metalen.

Heilig Group EECV Ertsoverslag Europort CV, aanleg nieuwe transportbanden

Staalproductie

Staalproducenten maken gebruik van transportsystemen en verwerkingsmachines voor ertsen en steenkool. Hier zijn machines, elektrotechnische installaties en systemen voor energieterugwinning uit rookgassen in veelvoud aanwezig.

shutterstock_669529729

Bouw

In het marktsegment Bouw levert Heilig Group elektrotechnische installaties voor utiliteit en infra. Projecten bevatten onder andere automatisering, machinebesturing, procesinstallaties, verlichting, branddetectie, pv-installaties en laagspanningsinstallaties.

Heilig Group Heerhugowaard en Bezner Heerhugowaard

Agro

In de agrarische sector worden elektrotechnische oplossingen geleverd in de vorm van systemen voor klimaatbeheersing, procesbewaking, branddetectie, verlichting, pv-installaties, laagspanning in bedrijfsgebouwen, machinebesturingen, schakelkasten en procesvisualisaties.

Oswald Maschinenbau

Houtzagerijen

Houtzagerijen voor de bosbouw maken gebruik van machines voor het rond maken, schillen, bewerken, punt slijpen, sorteren, transporteren en zagen van hout.

DSCN9743

Mijnbouw / Delven van grondstoffen

Voor het transport, de op- en overslag alsook de verwerking van grondstoffen bij mijnen en steengroeves levert Heilig Group diverse oplossingen. Machines om het materiaal te verkleinen, breken, zeven, sorteren, wassen, transporteren, laden en lossen.

DSC02149

Baggerbedrijven – Maritieme aannemers

Onze machines worden gebruikt bij het uitbaggeren van waterwegen, realiseren van landwinning, waterbouw-projecten, het opschonen van oppervlaktewater en bij het gebruik van stenenstorters om leidingen of kabels in zee af te dekken. Daarnaast voor de verwerking van bulkgoederen als zand, grind, schelpen, graniet en andere steensoorten.

shutterstock_241498927

Productiebedrijven

Producerende bedrijven die te maken hebben met verwerkingsprocessen waar grondstoffen ingaan en waardevollere producten uitkomen, maken veel gebruik van onze technische oplossingen. We leveren machines, speciale apparaten, warmtewisselaars, elektrotechnische installaties en kant-en-klare procesinstallaties.