Onze certificaten

Heilig Group is in het bezit van onderstaande certificaten t.b.v. garanderen van kwaliteitsniveau van haar producten en diensten, het garanderen van de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers en dit op een zo duurzaam mogelijke wijze uitvoeren.

Kwaliteit

QM-ISO-9001

EN-ISO 9001

De EN-ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Als ISO 9001 gecertificeerd bedrijf toont Heilig Group dat haar processen voldoen aan internationale normen onderhevig zijn aan continue verbetering.

TUV-1090-1_3834-2

EN 1090 1-2 EXC. 3

De EN 1090 is een internationale norm, bedoeld voor producenten van onderdelen van staal of aluminium t.b.v. dragende constructies. Als EN 1090-2 gecertificeerd bedrijf mag Heilig Group het CE-keurmerk afgeven voor staalconstructies tot uitvoeringsklasse EXC 3. De CE-markering houdt in dat de staalconstructie voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld.

TUV-Nord-3834-2

EN-ISO 3834-2

De EN- ISO 3834 is een internationale norm voor lasprocessen met kwaliteitsborgingseisen voor smeltlassen van metalen zowel in werkplaatsen als op bouwplaatsen. Als EN-ISO 3834-2 gecertificeerd bedrijf voldoet Heilig Group aan de uitgebreide kwaliteitseisen van deze norm.

ASME-certificate

ASME VIII Div. 1

De ASME code is een kwaliteitsborgingssysteem op het gebied van drukvaten.  Als ASME VIII Div. 1 gecertificeerd bedrijf kan Heilig Group, onder geautoriseerd toezicht van Lloyd’s, drukvaten produceren in haar productiefaciliteit, volgens de ASME Boiler and Pressure Vessel Code – Section VIII – Division 1. Met deze certificering kan Heilig Group voldoen aan de wet- en regelgeving in bijna alle staten van de USA en Canadese provincies. Buiten de USA en Canada hanteren nog eens meer dan 100 landen de ASME Code als de vereiste norm om drukvaten te bouwen.

SCOPE-Scios-8-10

SCIOS scope 8, 10 en 12

SCIOS is een kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Als Scope 8 gecertificeerd bedrijf t.b.v. elektrische installaties, Scope 10 t.b.v. elektrisch materieel (op brandrisico) en Scope 12  t.b.v. zonnestroominstallaties is Heilig Group gemachtigd om SCIOS inspecties uit te voeren.

PED 2014/68/EU 3.1

PED-certificering is bedoeld voor ontwerpers, producenten, monteurs, installateurs, verkopers en gebruikers van drukapparatuur die een ISO 9001-certificaat hebben of willen behalen. PED garandeert de veiligheid van drukapparatuur en maakt tegelijkertijd het vrije verkeer van producten in de EU mogelijk.

AD 2000-Merkblatt HP0, AD2000 HP100R

Calculation, design, material, construction, testing and laying of piping.

Veiligheid

VCA-2

VCA**

De VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is een BENELUX norm voor arbeidsveiligheid management. Als VCA** gecertificeerd bedrijf mag Heilig Group optreden als hoofdaannemer t.a.v. de VCA norm. De VCA norm is minimaal gelijkwaardig aan de internationale veiligheid management systemen en wordt internationaal geaccepteerd.

Milieu

QM-ISO-14001

EN-ISO 14001

ISO 140001 is een internationale norm voor milieumanagementsystemen. Als ISO 14001 gecertificeerd bedrijf toont Heilig Group dat haar organisatie procesmatig milieu risico’s kan beheersen en indien mogelijk voorkomen.

EN-15285-CE

EN 15285

De EN 15285 norm heeft betrekking op de eisen, de fundamentele prestatiecriteria en de conformiteitsbeoordeling voor geprefabiceerde element van gewoon, gewapend of voorgespannen beton die worden gebruikt voor keerwanden. Hiertoe wordt Heilig Group gecertificeerd door Kiwa. Deze norm hanteert het CE logo.

Besluit-bodemkwaliteit-certified

Besluit Bodem Kwaliteit

Het Besluit Bodem Kwaliteit zet zich in voor de bescherming van de bodemkwaliteit voor mens en milieu. Heilig Group voldoet aan de eisen en voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit en is erkend door een certificeringsinstelling.

Kiwa-certified

BRL 5070: vooraf vervaardigde betonblokken

De BRL staat voor de milieu hygiënische eisen van vooraf verwaardigde betonproducten die kunnen toegepast: in bouw(-werken), in of op de (land)bodem en in of op de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam. Met de BRL 5070 certificaat heeft Heilig Group een erkend bewijsmiddel voor het Besluit bodemkwaliteit.

Overig

HRI-certificate

HTRI

HTRI is de toonaangevende bron van technologie, onderzoek, software en diensten op het gebied van proceswarmteoverdracht. De HTRI-technologie wordt al tientallen jaren wereldwijd gebruikt door bedrijven om hen te helpen bij het ontwerpen, bedienen en onderhouden van warmtewisselaars en branders. Heilig Group is een lid van Heat Transfer Research Inc.